CMS Documents - Universitatea Babeș-Bolyai

Sistemul propriu de gestiune a documentelor interne.

Acest sistem iși propune să optimizeze fluxul de documente din cadrul unităților Universității Babeș-Bolyai pentru o mai bună coordonare și eficientizare a proceselor de business. Prin această aplicație se pot depune diferite tipuri de documente, printre care amintim Dispoziția Rectorului, iar apoi se poate urmări traseul documentului, având în timp real o viziune globală a proceselor ce se desfășoară în cadrul universității.

Direcția tehnologiei informației și a comunicațiilor - Aplicații»